Mechanical Engineering

Home / Outside World Interaction / Community development projects

Academic Year 2019-20
Sr.No Supervisor Name Roll No. Name of the Candidate Project Title
1. Dr. S. K. Patil 1606083 Dhupkar Harish Shivprasad Design and Development of Coconut Cutting and Scrapping Machine
1606062 Jangam Saurabh Vitthal
1606067 Nalawade Pratik Vijay
1606014 Sutar Shubham Vijay
2. Prof. M. B. Mandale 1606069 Bhilare Nayan Rajendra Automatic Puran Making Machine
1606072 Bijaragi Shubham Rajendra
1606074 Jawale Yashodeep Vinodkumar
1606103 Kolekar Pushkar Nitin
3. Prof. C. A. Waghmare 1606054 Shinde Ankur Sanjay Light weight goods Delivery Drone
1606075 Mahamuni Piyush Sunil
1606088 Halab Prajakta Pravin
4. Prof. S. R. Patil 1606052 Maskar Rohit Navnath Automation and Commercialization of Circket Ball Throwing Machine
1606020 Gadekar Amar Damu
1606116 Khade Shubham Arun
1602017 Shinde Prajwal Rajkumar
5. Prof. R. V. Pawar 1606099 Ganjave Omkar Ananda Design and Development of Automatic chakli making machine
1756022 Khandagale Varsha Mukundrao
1606098 Patil Aishwarya Shamrao
6. Dr. S. D. Patil 1606102 Godage Tejas Balu Design and Development of multipurpose Chapati,RotiPapad and Khakra making Machine
1606104 Baligade Sourabh
1606103 Kolekar Pushkar Nitin
1606113 Bandichhode Supriya
7. Dr. A. P. Shah 1606005 Patil Sourabh Suhas Automatic Chakli making Machine
1606048 Lohar Rupam Govind
1606099 Ganjave Omkar Ananda
1606105 Mhetre Shivaraj Mahadeo
8. Prof. M. B. Mandale 1606021 Patil Anirudha Pramod Design and Fabrication of Manually Operated Crop and Steel Planter
1606023 Sharnathe Vaibhav
1606029 Vibhute Rugved Subhash
1606040 Khapale Shivraj Maruti
9. Prof. S. V. Kadam 1606064 Kumbhar Tejas Tanaji Manually Operated Washing Machine
1606069 Bhilare Nayan Rajendra
1606072 Bijaragi Shubham
1606074 Jawale Yashodeep
10. Prof. P. M. Jadhav 1606094 Patil Satyajit Prakash Design and Development of Puran making machine
1606086 Patil Indrajeet Gulabrao
1606038 Patel Apurv Mukeshbhai
1606110 Jadhav Shubham Vishnu
11. Prof. M. M. Mirza 1656001 Sathe Shriram Shivaji Design And Fabrication Of Punctureless Bullock Cart Wheel
1656004 Godase Prajakta Kerappa
1656005 Takale Nivas Gorakh
1656013 Bidkar Tejas Kiran
Academic Year 2018-19
12 Prof. M. V. Pisal 1506052 Neha Sanjay Hajare Design and devlopemnt of soybean dryer
1506059 Rushikesh Shinde
1506057 Tushar Vijay Kumbhar
1506062 Utkarsh Suresh Shinde
13 Prof. C. A. Waghmare 1506013 Prathamesh Anandarao Patil Design and development of Precision farming robot
1506014 Mayur Santosh Kamble
1506021 Mitesh Sudhir Kulkarni
1506026 Komal Vasant Mane
14 Prof. U. M. Nimbalkar 1506005 Digvijay Chintamani Kadam Design and fabrication of automated wheelchair
1656022 Anil Sopanrao Vaidya
1506121 Sudarshan Chandrakant Khade
1506036 Vishal Rohidas Kshirsagar
15 Prof. M. L. Deshapande 1506048 Bankar Jaykumar Kailas Design And Development Of Automatic Rajgira Popping Machine
1506041 Lipare Saurabh Rajeev
1506050 Shinde Swaraj Deepakkumar
1506034 Nalawade Prajakta
16 Prof. C. A. Waghmare 1506014 Kamble Mayur Santosh Design And Development Of Precision Farming Robot
1506029 Salunkhe Sanket Ankush
1506021 Kulkarni Mitesh Sudhir
1506026 Mane Komal Vasant
17 Prof. R. V. Pawar 1506055 Thorat Mahesh Dnyandev Design And Development Of Portable Telescopic Arm For Fruit Harvesting In An Unblemished Form
1506058 Ghodake Prasad Prakash
1506032 Ekatpure Janmenjay
1506056 Sonkamble Vishakha
1506016 Lokhande Sneha  
18 Prof. R. A. Patil 1506012 Khatavkar Pranita Ekanath Design and devlopment of multi crop Threshing machine for small farm
1506018 Dange Shivam Milind
1506022 Khade Tushar Tanaji
1506042 Pujari Dnyaneshwar
19 Prof. S. A. Lavate 1506106 Sakunde Sushant Vishwas Sugarcane cutting and leaf removal machine
1506107 Shinde Pruthviraj
1506108 Jadhav Pratik Prashant
1506126 Salunkhe Chand Prathamesh
Academic Year 2017-18
20 Dr. S. M. Sawant 1406025 Sneha Hari Varude Design, Analysis and Manufacturing of composite shoe spikes
1406052 Pradip
1406035 Aditya Avinash Shinde
1402017 Sanjay Rudrappa Jatti
21 Dr. S. S. Gawade 1406073 Amar Madhukar Gawade Design and Development of Onion Dehydrating System
1406115 Shubham Prakash Harmalkar
1406119 Ajay Arun Salunkhe
1406105 Bhagyashri Sunil Patil
22 Prof. M. V. Kavade 1406006 Pranit Sudhir Patil Design and Devlopment of an Automated Sandwich Maker
1406103 RushikeshA rvind Shibe
1406104 Vaibhav Santosh Narhare
1406022 Snehal Subhash Parakhe
23 Prof. P. M. Jadhav 1406092 Asmita Ashok Patil Egg Boiling and Peeling Machine
1408010 Bansode Chaitanya Ranjeet
1406077 Akshay Anil Pawar
1406111 Pratiksha Jayawant Salunkhe
24 Prof. S. B. Kumbhar 1406003 Patil Suraj V. Manually operated Disposable Metallic Can Crusher
1406021 Onkar Prakash Dakare
1406008 Powar Lajesh Sukumar
1306025 Kiran B Jadhav