Mechanical Engineering

Home / Academics / Academic Result

Department Toppers

Year 2021-22

Class Rank Name of the Student CPI Percentage (%)
Final Year B. Tech 1 Momin Musaddik Harunrashid 8.80 80.50
2 Shingate Deepti Jayawant 8.68 79.30
3 Telang Ajay Krishnarao 8.65 79.00
4 Palankar Guruprasad Ulhas 8.55 78.00
5 Mangave Anush Rajendra 8.46 77.10
T.Y B. Tech 1 Patil Nikhil Ganpati 9.47 87.20
2 Kadam Apurv Jayawant 9.43 86.80
3 Pawar Gayatree Shamprasad 9.43 86.80
4 Kolhar Ayush Prasad 9.31 85.60
5 Page Mandar Govind 9.13 83.80
S.Y B. Tech 1 Kalantre Suyash Ramchandra 9.53 87.80
2 Chavan Aman Mahesh 9.36 86.10
3 Chechar Apoorvamegh Anil 9.32 85.70
4 Kumbhar Tejas Sambhaji 9.28 85.30
5 Jadhav Jyotiraditya Balaso 9.22 84.70
F.Y. M. Tech Mechanical Design 1 Salunkhe Pratiksha Sudam 9.69 89.40
2 Kumbhar Rahul Ramchandra 9.38 86.30
3 Shegokar Kunal Mahendra 9.38 86.30
S.Y. M. Tech  Mechanical Design 1 More Vishwendra Ashok 9.88 91.30
2 Narvekar Shreyas Gurunath 9.41 86.30
3 Patil Akshay Dilip 8.82 80.70
F.Y. M. Tech Mechanical Manufacturing 1 Khot Namrata Sayaji 7.95 72.00
2 Lokare Akanksha Anil 7.92 71.70
3 Nazare Prasad Hanamant 7.92 71.70
S.Y.M. Tech Mechanical Manufacturing 1 Divate Abhijeet Pandurang 8.68 79.30
2 Kakade Ruturaj Umesh 8.44 76.90
3 Chaudhari Prithviraj Pratap 8.15 74.00
F.Y.M. Tech Mechanical Thermal 1 Gurav Poonam Pandit 8.26 75.10
2 Thorat Pournima Sunil 8.10 73.50
3 Naik Manujaraje Rajaram 7.87 71.20
S.Y.M. Tech Mechanical Thermal 1 Kanere Pratibha Dilip 8.21 74.60
2 Chavan Randhir Yashwant 7.76 70.10

Year 2020-21

Class Rank Name of the Student CPI Percentage (%)
SY B. Tech 1 Patil Nikhil Ganpati 9.63 88.80
2 Pawar Gayatree Shamprasad 9.61 88.60
3 Kadam Apurv Jayawant 9.41 86.60
4 Kolhar Ayush Prasad 9.40 86.50
5 Page Mandar Govind 9.07 83.20
TY B. Tech 1 Momin Musaddik Harunrashid 8.73 79.80
2 Mangave Anush Rajendra 8.49 77.40
3 Shingate Deepti Jayawant 8.46  77.10
4 Palankar Guruprasad Ulhas 8.39 76.40
5 Telang Ajay Krishnarao 8.34 75.90
Final Year B. Tech 1 Naikwadi Zoheb Balaso 8.95 82.00
2 Naikwadi Pratik Suresh 8.77 80.20
3 Salunkhe Aishwarya Shivaji 8.71 79.60
4 Katre Ajay Balavant 8.62 78.70
5 Khamkar Vishwajeet Virendra 8.61 78.60
F.Y. M. Tech Mechanical Design 1 More Vishwendra Ashok 9.79 90.40
2 Narvekar Shreyas Gurunath 9.49 87.40
3 Kesare Swapnil Shivaji 9.18 84.30
S.Y. M. Tech Mechanical Design 1 Pandit Chinmayee Mohan 9.01 82.60
2 Kulkarni Harshad Kiran 8.88 81.30
3 Bharate Akash Gokul 8.87 81.20
F.Y. M. Tech Mechanical Manufacturing 1 Divate Abhijeet Pandurang 8.03 72.80
2 Kakade Ruturaj Umesh 7.46 67.10
3 Chaudhari Prithviraj Pratap 7.10 63.50
S.Y. M. Tech Mechanical Manufacturing 1 Kazi Fahad Mohmadhanif 9.04 82.90
2 Dakave Urmila Harish 8.99 82.40
3 Sonavale Shraddha Sanjay 8.96 82.10
F.Y. M. Tech Mechanical Design 1 Patil Shubham Shivaji 8.26 75.10
2 Kanere Pratibha Dilip 7.62 68.70
3 Sutar Rohit Jalindar 7.54 67.90
F.Y. M. Tech Mechanical Design 1 Eklare Rajat Bhagwat 9.54 87.90
2 Karande Neha Ulhas 9.26 85.10
3 Chougule Aniket Balasaheb 9.04 82.90

Year 2019-20

Class Rank Name CPI
SY  B. Tech 1 Patil Nikhil Ganpati 9.63
2 Pawar Gayatree Shamprasad 9.61
3 Kadam Apurv Jayawant 9.41
4 Kolhar Ayush Prasad 9.40
5 Page Mandar Govind 9.07
TY B. Tech 1 Momin Musaddik Harunrashid 8.73
2 Mangave Anush Rajendra 8.49
3 Shingate Deepti Jayawant 8.46
4 Palankar Guruprasad Ulhas 8.39
5 Telang Ajay Krishnarao 8.34
Final Year B. Tech 1 Naikwadi Zoheb Balaso 8.95
2 Naikwadi Pratik Suresh 8.77
3 Salunkhe Aishwarya Shivaji 8.71
4 Katre Ajay Balavant 8.62
5 Khamkar Vishwajeet Virendra 8.61
F.Y. M. Tech Mechanical Design 1 More Vishwendra Ashok 9.79
2 Narvekar Shreyas Gurunath 9.49
3 Kesare Swapnil Shivaji 9.18
S.Y. M. Tech Mechanical Design 1 Pandit Chinmayee Mohan 9.01
2 Kulkarni Harshad Kiran 8.88
3 Bharate Akash Gokul 8.87
F.Y. M. Tech Mechanical Manufacturing 1 Divate Abhijeet Pandurang 8.03
2 Kakade Ruturaj Umesh 7.46
3 Chaudhari Prithviraj Pratap 7.10
S.Y. M. Tech Mechanical Manufacturing 1 Kazi Fahad Mohmadhanif 9.04
2 Dakave Urmila Harish 8.99
3 Sonavale Shraddha Sanjay 8.96
F.Y. M. Tech Mechanical Design 1 Patil Shubham Shivaji 8.26
2 Kanere Pratibha Dilip 7.62
3 Sutar Rohit Jalindar 7.54
F.Y. M. Tech Mechanical Design 1 Eklare Rajat Bhagwat 9.54
2 Karande Neha Ulhas 9.26
3 Chougule Aniket Balasaheb 9.04

Year 2018-19

Class Rank Name CPI
B. Tech I Bankar Jaykumar Kailas 8.62
II Bhagwat Shubham Dashrath 8.49
III Salunkhe Sanket Ankush 8.47
TY I Naikwadi Zoheb Balaso 8.72
II Naikwadi Pratik Suresh 8.66
III Nagarpole Satish Ganapati 8.46
SY I Momin Musaddik Harunrashid 8.58
II Mangave Ankush Rajendra 8.27
III Palankar Guruprasad Ulhas 8.19
FY M. Tech. Design Engineering I Yadav Akshay Babasaheb 8.87
II Waghare Chandradip Ramchandra 8.62
III Pandit Chinmayee Mohan 8.59
FY M. Tech. Production Engineering I Kazi Fahad Mohmadhanif 8.67
II Sonavale Shraddha Sanjay 8.41
III Dakave Urmila Harish 8.23
FY M.Tech. Heat Power I Eklare Rajat Bhagwat 9.90
II Karande Neha Ulhas 9.15
III Chougule Aniket Balasaheb 8.67
SY M. Tech. Design Engineering I Patil Priyanka Devgaunda 9.12
II Deshmukh Shubham Hanamant 9.07
III Patil Digwijay Babaso 8.92
SY M. Tech. Production Engineering I Patil Dipti Dadaso 9.00
II Kanase Priyanka Sanjay 8.30
III Ranade Mohitkumar Nagnath 8.25
SY M. Tech. (Mechanical) CAD/CAM Engineering I Pawar Rohit Bharat 8.79
II Mali Shubham Dattatray 8.55
III Rajapure Hrushikesh Ramdas 8.45
SY M.Tech. Heat Power I Ajetrao Swati Bhagwan 9.07
II Jadhav Swapnil Vishwasrao 8.55
III Sawant Rahul Arjun 8.79

Year 2017-18

Class Rank Name CPI
First Year B. Tech. I MANGAVE ANUSH RAJENDRA 8.63
II KADAM RANU YUVRAJ 8.60
III KSHIRSAGAR MAYUR SUNIL 8.52
Second Year B. Tech. I NAIKWADI PRATIK SURESH 8.67
II SALUNKHE AISHWARYA SHIVAJI 8.54
II NAIKWADI ZOHEB BALASO 8.52
III KOLEKAR MAYURI DILIP 8.40
Third Year B. Tech. I BHAGWAT SHUBHAM DASHRATH 8.65
II MISAL DEEPAK BALASAHEB 8.63
III BANKAR JAYKUMAR KAILAS 8.61
Final Year B.Tech I SHETE SHREYAS MALLIKARJUN 9.04
II PATIL SUPRIYA 9.03
III ZAREGAONKAR ONKAR GANESHRAO 8.95
M.Tech Design Engineering I ANIKET A. HASE 9.27
M.Tech CAD/CAM Engineering I AWATADE ASHWAJIT DILIP 8.72
M.Tech Production Engineering I PATIL VIRAJ VISHWAS 8.63
M.Tech Heat Power Engineering I PISHTE PRATIK LAXMAN 8.88

Year 2016-17

Class Rank Name CPI
F.Y. B.Tech. 1st KOLEKAR MAYURI DILIP 8.50
2nd NAIKWADI PRATIK SURESH 8.43
2nd NAIKWADI ZOHEB BALASO 8.43
3rd MAHADIK RANJEET VIKAS 8.21
S.Y. B.Tech. 1st BANKAR JAYKUMAR KAILAS 8.50
1st MISAL DEEPAK BALASAHEB 8.50
2nd BHAGWAT SHUBHAM DASHRATH 8.30
3rd SALUNKHE SANKET ANKUSH 8.26
T.Y. B.Tech. 1st SHETE SHREYAS MALLIKARJUN 8.94
2nd SUPRIYA PATIL 8.86
3rd ZAREGAONKAR ONKAR GANESHRAO 8.80
B.Tech. 1st NALAVADE CHETAN SHANTARAM 8.73
  2nd AMBURE PRASANNA ANANT 8.70
  3rd JADHAV ATUL VIKAS 8.62
M.Tech Design Engineering 1st Patil Neha Ashokrao 8.82
2nd Bhopale Pratiksha Sambhaji 8.73
3rd Dhole Abhijeet Pandurang 8.71
3rd Kalel Navnath Ramchandra 8.71
3rd Dhembare Vijay Jaysing 8.71
M.Tech CAD/CAM Engineering 1st Patil Ranjeet Arun 8.71
2nd Kodag Umesh Ramchandra 8.65
3rd Chavan Mahesh Sadashiv 8.40
M.Tech Production Engineering 1st Kamble Akshay Ashok 8.65
2nd Todkar Sourabh Chandrakant 8.29
3rd Kapse Pratik Pradeep 8.26
M.Tech Heat Power Engineering 1st Doiphode Milind Chandrashekhar 9.21
2nd KuradeSanketkumar Shivaji 8.73
3rd Khanase Rahul Shivaji 8.62
Mech ResultIndex

SuccessIndex