Electrical Engineering

Home / Academics / Academic Result

Rankers 2020-21

Final Year B. Tech.
Rank Name CPI Photo
1 KARANDE SHIVANI SANJAY 8.90 Electrical TY 2019 20 01
2 PATIL RESHMA ANNASO 8.51 Electrical TY 2019 20 02
3 MORE SHIVRAJ DAGADU 8.49 Final2021 03
Third Year B. Tech.
1 RAJPUT PRATHAMESH SOPAN 9.48 Electrical SY 2019 20 01
2 DESHMUKH SHREYA SHIVAJI 9.31 TY2021 02
3 CHAVAN SHREYAS MOHAN 9.25 Electrical SY 2019 20 02
Second Year B. Tech.
1 CHOUGULE AAYUTI SUDEEP 9.57 Electrical FY 2019 20 01
2 MUNDHE SANKET SHESHRAO 9.22 Electrical FY 2019 20 02
3 KHOT SNEHAL ANIL 9.20 SY2021 03
First Year B. Tech.
1 JAGTAP SUCHETA SUDHAKAR 9.74 FY2021 01
2 PATIL PRANOTI SANJAY 9.16 FY2021 02
3 LONDHE HARISH VISHAL 9.11 FY2021 03

Rankers 2019-20 

Final Year B.Tech.

Rank Name CPI Photo
1. CHOPDAR SUMITSINGH MOHANSINGH 9.02 Electrical Final 2019 20 01
2. PATIL TEJASHREE PRAKASH 8.70 Electrical Final 2019 20 02
3. DINDE PRIYANKA ARVIND 8.36 Electrical Final 2019 20 03

Third Year B.Tech.

Rank Name of the Student CPI Photos
1 KARANDE SHIVANI SANJAY 9.07  Electrical TY 2019 20 01
2 PATIL RESHMA ANNASO 8.48 Electrical TY 2019 20 02
3 KULKARNI POOJA ANILKUMAR 8.45 Electrical TY 2019 20 03

Second Year B.Tech.

Rank Name CPI Photo
1. RAJPUT PRATHAMESH SOPAN 9.64 Electrical SY 2019 20 01
2. CHAVAN SHREYAS MOHAN 9.44 Electrical SY 2019 20 02
3. YADAV SHUBHAM AVINASH 9.41 Electrical SY 2019 20 03

First Year B.Tech.

Rank Name CPI Photo
1. CHOUGULE AAYUTI SUDEEP 9.76 Electrical FY 2019 20 01
2. MUNDHE SANKET SHESHRAO 9.68 Electrical FY 2019 20 02
3. DESAI ADITYA ARVIND 9.50 Electrical FY 2019 20 03

Rankers 2018-19

 

Final Year B.Tech.

Sr.No Name CPI Photo
1 Vagholi Rahul Vitthal 8.70
2 Harage Onkar Basaappa 8.56
3 Patale Dnyaneshwar Hanumant 8.48

Third Year B.Tech.

Rank Name of the Student CPI Photos
1 Sumit Chopdar 8.89
2 Tejashree Patil 8.55
3 Soham Dhisale 8.19

Second Year B.Tech. 

Rank Name of the Student CPI Percentage Photos
I KARANDE SHIVANI SANJAY 9.19 84.40
II KULKARNI POOJA ANILKUMAR 8.38 76.30
III NIKAM CHETANA PRAKASH 8.35 76.00
IV KULKARNI PRANALI JAGANNATH 8.29 75.40
V PATIL RESHMA ANNASO 8.27 75.20

Rankers 2017-18

 

Final Year B.Tech. 

Sr. No Name of Student CPI
1 Miss. Nazneen Bashir Sayyad 9.01
2 Mr. Shrikant Madhukar Patil 8.86
3 Mr. Ajay Dhondiram Jadhav 8.55

T. Y. B.Tech. 

RANK NAME CPI
1 Rahul Wagholi 8.94
2 Omkar Harage 8.57
3 Dnyaneshwar Patale 8.51


S. Y. B.Tech.
 

Rank Name CPI
1. CHOPDAR SUMITSINGH MOHANSINGH 8.62
2. PATIL TEJASHREE PRAKASH 8.54
3. CHAVAN PRADNYA SUNIL 8.08


F. Y. B.Tech.
 

Rank Name CPI
1. KARANDE SHIVANI SANJAY 8.67
2. PATIL SUJIT RAMESH 8.32
3. DUBAL AMIT DIPAK 8.28