Computer Science & IT

Home / Outside World Interaction / Community development projects

Sr. No. Name of student Name of Guide Title of Project Name of Industry
Year 2018-19
1 Rahul. R. Phavade Joyti Ingale Gouri Pawar Somshankar Swami Mr. D. T. Mane GPS Vehicle Tracking for Garbage Collector Ausa Nagarparishad Ausa, Dist.- Latur
2 Jadhav Harshad Dileep Patil Neha Chandrakant Giram Sandesh Santram Ms. P. T. Sawant Website Development Shirala Nagarpanchayat, Shirala
3 Prachit Shaha Vivek Bhure Anjali Kawade Mr. R. J. Mandale Vivek Vahini Mobile Application
4 Siddhant Pawar Saloni Gawade Shreya Patil Mr. R. J. Mandale Career Guidance Mobile Application
Sr. No. Name of student Name of Guide Title of Project Name of Industry
Year 2016-17
1. Wabale Aakash Keshav Sonone Yogesh Pratap Saptale Satyawan Patil Kishor Shivaji Jadhav Dhiraj Shankarrao Mr.  Rajesh Dontham Illness Prediction System Pawar Hospital Islampur.
2. Swami Shriyash Verbhadra Shelke Ajay Maruti Gurav Sachin Govind Jadhav Buddhiman Maruti Ghadge Rahul Sahdev Mrs. A. B. Patil Gas Booking Automation and Vehicle Tracking System Charapale Concerns, Islampur. Dist. Sangli
3 Radhika Patil Sarika Jamdade Satish Yedur Priyanka Bhosale Mr. R. J. Mandale Health Mantra Mobile Application