CommonBanner

Rankers

Rankers of Academic Year 2015-2016

Class

Rank

Name

CPI/Percentage

Photo

 F.Y.

1st

BANKAR JAYKUMAR KAILAS

8.87

 

2nd

SALUNKHE SANKET ANKUSH

8.82

 

3rd

PATIL RUPESH RAOSAHEB

8.78

  

 S.Y.

1st

SHETE SHREYAS MALLIKARJUN

8.95

   

2nd

SUPRIYA PATIL

8.86

  

3rd

MORE ABHISHEK NAMDEV

8.82

  

T.Y.

1st

NALAVADE CHETAN SHANTARAM

8.72

   

2nd

AMBURE PRASANNA ANANT

8.70

   

3rd

JADHAV ATUL VIKAS

8.55

   

B. Tech

1st

SATAM APURVA RAJENDRA

8.91

  

2nd

 CHIGARE PRANITA PRAKASH

8.74

  

M. Tech.

CAD-CAM-CAE

 

 

 

1st

CHAVAN PRATAP MACHINDRANATH

8.90

 

2nd

WAGH HARSHAL BALASAHEB

8.76

 

3rd

KANADE PRATIK BHAGAVAT

8.61

 

3rd

DABADGAONKAR ANAND RAVINDRA

8.61

 

M. Tech. Design

1st

KADAM KIRAN ASHOK

9.10

 

2nd

NILAWAR MAYUR SANJIV

8.99

 

3rd

PAWAR SWAPNIL SHIVAJI

8.72

 

M. Tech. Production

1st

PATIL RAJVARDHAN DILIPRAO

8.95

 

2nd

DESAI ROHIT RAVINDRA

8.52

 

2nd

PATIL DHANANJAY ARUN

8.52

 

3rd

SHIVDAS RUTUJA KRISHNAT

8.19